Vragen of suggesties? Uw mening interesseert ons!

DEPARTEMENT OMGEVING

Aanvraag login

Deze web-applicatie IFDM-Traffic wordt aangeboden aan MER-deskundigen en de Vlaamse overheid. Indien u wenst gebruik te maken van IFDM-Traffic, dan kan u een login aanvragen door middel van email naar ifdm_traffic@lne.vlaanderen.be met Subject "Aanvraag Login" met de vermelding van onderstaande tekst:

Ik, verzender van deze email, Dhr/Mevr X, erkend MER deskundige in de discipline lucht (referentie van de erkenning, geldig tot XX/XX/20XX), wens hiermee een login voor de web-applicatie IFDM-Traffic te bekomen en verklaar hierbij uitdrukkelijk de aansprakelijkheidsverklaring aanwezig op de web-site van IFDM-Traffic te hebben gelezen en aanvaard.

Aansprakelijkheidsverklaring

De gebruiker gaat bij gebruik van IFDM-Traffic akkoord met onderstaande bepalingen.

  • De Vlaamse overheid en VITO besteden veel aandacht en zorg aan de samenstelling van de web-applicatie IFDM-Traffic en streeft er naar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. De Vlaamse overheid en VITO streven er naar u zo goed mogelijk te informeren. Desondanks kunnen de Vlaamse overheid en VITO niet garanderen dat de inhoud van deze web-applicatie en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere web-applicaties en media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. De Vlaamse overheid en VITO behouden zich ook het recht voor deze web-applicatie, dan wel de daarin vervatte gegevens te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging. Bijgevolg kunnen noch de Vlaamse overheid, noch VITO aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die u zou lijden ten gevolge van welk gebruik dan ook dat u maakt van de web-applicatie IFDM-Traffic en/of de informatie die daarop wordt weergegeven.
  • Het gebruik van IFDM-Traffic dient te gebeuren volgens de aanwijzingen beschreven in de handleiding beschikbaar in de help van IFDM-Traffic.
  • Bij gebruik van resultaten van IFDM-Traffic moet de gebruiker de volgende referentie toevoegen: "IFDM-Traffic (https://ifdmtraffic.marvin.vito.be)"

Versie

2.0.1

© Departement omgeving, VITO, 2010-2019