IFDM-Traffic

Welkom bij IFDM-Traffic, de webapplicatie voor het doorrekenen van mobiliteitsscenario's naar luchtkwaliteit voor wegtransport op autosnelwegen, gewestwegen en buitenstedelijke wegen in Vlaanderen.

2015 - jaargemiddelde NO2 (µg/m3)

IFDM-Traffic werd in 2009-2010 door VITO ontwikkeld en in 2015-2016 volledig vernieuwd in opdracht van de Vlaamse overheid (departement Leefmilieu, Natuur en Energie) ter ondersteuning van de opmaak van milieu-effectrapportages en het Vlaamse luchtkwaliteitsbeleid. De output van IFDM-Traffic bestaat uit indicatoren (jaargemiddelden, aantal overschrijdingen van PM10-dag -en NO2-uurnormen, meest belangrijke percentielwaarden) voor PM10, PM2.5 en NO2. IFDM-Traffic berekent deze luchtconcentratie-indicatoren op basis van emissies ingeschat door het FASTRACE-model, het referentiemodel van de Vlaamse overheid. De gebruiker kan kiezen uit huidige (2015) en toekomstige (2020, 2025 en 2030) vlootsamenstellingen en achtergrondconcentraties. Op de figuur hierboven ziet u de jaargemiddelde NO2-concentratie voor het jaar 2015 in Vlaanderen. Naast de luchtconcentraties levert IFDM-Traffic ook emissies voor de belangrijkste polluenten voor het totale studiegebied.


De in 2015-2016 uitgevoerde update van IFDM-Traffic omvat een nieuw emissiemodel voor wegverkeer (FASTRACE kwam in de plaats van Mimosa), nieuwe achtergrondconcentratiekaarten voor de jaren 2015, 2020, 2025 en 2030 op basis van recente emissieprojecties werden toegevoegd, de projecties betreffende de samenstelling van de vloot werden geüpdatet, nieuwe wegenbestanden werden toegevoegd en het meteojaar werd geüpdatet naar 2012 (in plaats van 2007).

© Departement omgeving, VITO, 2010-2019